FAALİYET ALANLARI

Grubumuzun faaliyet alanları;

 • Gayrimenkul ve Satışı
 • Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
 • Konut ve Ticari Yapıların Yapım İşleri
 • Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri
 • Yapı Malzeme Test ve Deney Hizmetleri
 • Vinç Kiralama Hizmetleri

olarak sıralanabilir.

Gayrimenkul ve Satışı

Şirketlerimizin ve bağlı ortaklıklarımızın mülkiyetinde bulunan veya gerçek veya tüzel kişilerle yapılan satın alma,kat karşılığı/hasılat paylaşımı sözleşmeleri ile geliştirilmeye uygun gayrimenkullerin üzerinde günümüz kullanıcı ihtiyaç ve taleplerine uygun olarak konut veya ticari amaçlı projeler Mimari Proje Grubumuz ile birlikte tasarlanıp uygulanmaktadır.

Geliştirilen bu projeler Şirketlerimiz veya ortaklıklarımız tarafından satış sonrası müşteri memnuniyeti esas alınarak tasarlanmakta ve inşa edilmektedir.

İnşa edilen bu konut veya ticari üniteler grubumuzun proje için belirlediği stratejiye uygun olarak satmakta veya kiralamaktadır.

Grubumuz gerçekleştirilecek projenin büyüklüğü, konumu ve pazardaki rekabet koşullarına göre geliştirdiği projeleri yine konusunda deneyimli ve aynı ilkelere sahip olan diğer Şirketlerle Proje Ortaklıkları kurabildiği gibi mevcut ortaklıklara da iştirak etmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hizmetleri

6306 sayılı Afet Riski Taşıyan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama yönetmeliği kapsamında ruhsatlı veya ruhsatsız olarak inşa edilmiş ancak yürürlükteki mevzuata göre olası afetler karşısında risk taşıyan ve sahip olduğu özellikler itibariyle estetik,konfor ve güvenlikten yoksun olan yapıların dönüştürülmesi sürecinde aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

Bu kapsamda;

 • Riskli Yapı Tespit ve Değerlendirilmesi
 • Yapının yıkılması sonrasında yürürlükteki imar planına göre yeniden inşa edilebilecek yapı veya yapılar için fizibilite raporu hazırlanması
 • Ön mimari proje hazırlanması
 • Kira ve taşınma yardımı veya faiz desteği için başvuru ve gerekli işlemlerin takibi
 • Teknik Şartname ve Sözleşme Taslağı hazırlanması
 • Mevcut yapıların yıkılarak enkazın kaldırılması
 • Proje ve eklerinin hazırlanarak yapı ruhsatı alınması
 • Yapı veya yapıların sözleşme kapsamında yeniden inşa edilmesi ve hak sahiplerine teslimi ile ilgili iş ve işlemler doğrudan tarafımızdan veya çözüm ortaklarımız ile birlikte sunulmaktadır.

Konut ve Ticari Yapıların Yapım İşleri

Aykar İnşaat çatısı altında arazi geliştirerek veya kentsel dönüşüm kapsamında satın alma veya kat karşılığı/hasılat paylaşımı ile edinilmiş olan taşınmazlar üzerinde;

 • Konut
 • İş Merkezi
 • Ticari+Konut (Ofis,Dükkan v.b.) olarak tekil veya toplu yapı (site) şeklinde projeler geliştirilmekte ve yılların deneyimi ile kaliteli malzeme, işçilik ve nitelikli tasarım ile inşa edilmektedir.

Kuruluştan günümüze 20 yılı aşkın sürede bir çok projede imzası olan Grubumuzun bu alan dışında taahhüt sektöründe de önemli referansları bulunmaktadır.

Anahtar teslimi usulde sanayi ve konut türü yapılar tasarımdan teslime kadar her aşamada bilgi ve deneyimimizle güvenle inşa edilmektedir.

Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri

Grubumuzu oluşturan Şirketlerimizin kuruluşundan günümüze;

 • Mimari,Statik,Mekanik ve Elektrik Projelerinin tasarımı ve hazırlanması,
 • Mühendislik ve Yapım Alanında teknik müşavirlik ve proje yönetimi hizmetlerinin verilmesi hizmetlerini deneyimli teknik kadromuz ile verilmekteyiz.

2000 yılından 2011 yılına kadar Grubumuz kurucusu tarafından kurulmuş ve yönetilmiş olan Teknik Yapı Denetim Grubu çatısı altındaki Şirketlerle İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Kocaeli ve Yalova illerinde pek çok nitelikli ve prestijli projede 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yapı denetimi hizmeti sunulmuştur.

Şirketimiz güçlü teknik kadrosu ile mesleki bilgi ve deneyimi ile bu alanda gerçekleştirdiği önemli referanslara sahiptir.

Yapı Malzeme Test ve Deney Hizmetleri

Grubumuz Şirketlerinden AYKAR MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. çatısı altında 2003 yılında kurulmuş bulunan Aykar Yapı Malzeme Laboratuvarı ile;

Yapı Malzemelerinin ilgili mevzuat kapsamında test ve deneylerinin yapılabilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından almış olduğu izin belgesi ile TS-EN 17025 kapsamında İstanbul ilinde hizmet verilmektedir.

AYKAR YAPI MALZEME LABORATUARI unvanı altında Denetçi Mühendis ve Kalite Güvence Müdürü nezaretinde tekniker ve teknisyenlerimiz tarafından

 • Taze Betondan Alınan Numuneler üzerinde Basınç Deneyi
 • Beton Çelik Çubukları üzerinde akma,çekme ve kopma deneyi
 • Sertleşmiş Beton Üzerinde Tahribatlı Yöntem (Karot )ile numune alınarak basınç dayanımı deneyi
 • Sertleşmiş Beton Üzerinde Tahribatsız Yöntem (Schmidt Çekici )ile okuma yapılarak yaklaşık dayanım tespiti
 • Çökme deneyi (slump)
 • Mevcut yapılarda pas payı tespiti
 • Mevcut yapılarda Ferro Scan Cihazı ile tahribatsız olarak donatı tespiti işlemleri yapılmaktadır.

Söz konusu hizmetler yapı denetim kuruluşları başta olmak üzere kamu ve özel sektör tarafından inşa edilen yapılarda titizlikle sürdürülmektedir.

Vinç Kiralama Hizmetleri

2014 yılında kurulmuş olan iştirakimiz ANF İnşaat ve Turizm Ltd.Şti. inşaat sektöründe yatay ve düşey malzeme taşıma amacıyla kullanmak üzere edinmiş olduğumuz Mobil ve Kule Vinçlerle gerek kendi şantiyelerimizde gerekse hizmet talebinde bulunan müşterilerimize İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Mevzuatına uygun şekilde kiralama hizmeti verilmektedir.